home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right twitter_hover twitter updates_hover updates user_hover user volume playbutton
Huiswerk is oké !
Edukans Actieplatform
Medewerkers van het Pius X - College vinden het belangrijk om de verschillen in onderwijsmogelijkheden in Nederland en Afrika onder de aandacht van onze leerlingen te brengen. In Nederland kan iedereen naar school, maar dat geldt niet voor alle kinderen overal ter wereld. Wereldwijd gaan miljoenen kinderen niet naar school! Daar willen we verandering in brengen door deel te nemen aan Going Global. De leerlingen bezoeken als verslaggever onderwijsprojecten in Ethiopië en werken samen met leeftijdgenoten aan “Life Skills”. Bij terugkomst geven zij presentaties aan onze leerlingen en doen uitgebreid verslag van hun ervaringen. De docenten die meereizen richten zich op pedagogisch klimaat, actieve werkvormen, het verzorgen van feedback en het belang van huiswerk. Dat laatste heeft ook een praktische insteek. 's Avonds huiswerk maken lukt niet vanwege het ontbreken van elektriciteit. Daarom geeft Edukans duizenden waka waka lampjes op zonnecellen aan scholen om zo het onderwijs efficiënter te kunnen maken. Leerlingen, docenten en overige medewerkers van het Pius X - College willen zich graag inzetten voor beter onderwijs in Ethiopië. Omdat onderwijs écht helpt.
  • Going Global Ethiopie 2020 groep 2
  • Op reis

Huiswerk is oké !

Medewerkers van het Pius X - College vinden het belangrijk om de verschillen in onderwijsmogelijkheden in Nederland en Afrika onder de aandacht van onze leerlingen te brengen. In Nederland kan iedereen naar school, maar dat geldt niet voor alle kinderen overal ter wereld. Wereldwijd gaan miljoenen kinderen niet naar school! Daar willen we verandering in brengen door deel te nemen aan Going Global. De leerlingen bezoeken als verslaggever onderwijsprojecten in Ethiopië en werken samen met leeftijdgenoten aan “Life Skills”. Bij terugkomst geven zij presentaties aan onze leerlingen en doen uitgebreid verslag van hun ervaringen. De docenten die meereizen richten zich op pedagogisch klimaat, actieve werkvormen, het verzorgen van feedback en het belang van huiswerk. Dat laatste heeft ook een praktische insteek. 's Avonds huiswerk maken lukt niet vanwege het ontbreken van elektriciteit. Daarom geeft Edukans duizenden waka waka lampjes op zonnecellen aan scholen om zo het onderwijs efficiënter te kunnen maken. Leerlingen, docenten en overige medewerkers van het Pius X - College willen zich graag inzetten voor beter onderwijs in Ethiopië. Omdat onderwijs écht helpt.

alle updates
€9.380,00 €25.000,00
38%
87 supporters
Actie loopt!
Steun PiusX